Aktualita


19.05.2024
Pod odkazem FOTOGRAFIE ZE ŽIVOTA IRON DOGS jsou nové fotky

Miloš

Vzkaz

starDne 01.05.2024 překročil počet návštěv našeho webu 218 000.

Fotografie

                Motorèièka

Kodex (pro dvě kola)

Pro vlastní poučení!

Všechny motorkáře kdysi spojovalo pouto – nepsaný kodex etiky a chování. Tento kodex byl více než slova, byl postaven na činech. Nikdy nebyl sepsán jako nějaká bible pro motorkáře a vùbec, nač mít takovou objemnou knihu? Ale časy se mění a venku se objevuje stále více nových jezdcù. Valí se po silnicích - na sobě šortky, tenisky anebo taky džíny a vysoké boty. Až příště zastavíš vedle nejdrsnějšího, nejtvrdšího motorkář klidně by to mohl být tvùj doktor nebo právník s rolexkami pod koženou bundou. (Na tom všem není nic špatného v případě, že se ti nový naučí pravidla kodexu, tak jako staří veteráni).

Easyriders zkoumali a hodnotili na pár projížďkách chování (etiketu) motorkářù. (Ne že bychom byli světová autorita v tomto oboru (anebo možná že jo).)

V časech minulých být motorkářem znamenalo použít veškerou svou tvořivost a z kostitřasu, ze změti starých drátù vytvořit jedinečný, úžasný stroj jen s pomocí své vùle a vynalézavosti a pak s pýchou, která jej stvořila, riskovat na něm život při jízdě po asfaltu. Motorkáři nosívali kùži a pomádu na vlasech protože věděli, že četníci je budou kritizovat (až pronásledovat) jakmile je zpozorují a proto museli nahánět hrùzu. Žili jako zvláštní druh bez nějakého svazu, bez nějaké skupiny, která by nás podporovala a v mnoha případech bez rodiny (rodina nás vykopla). Museli jsme se protloukat sami, bojovat proti všem příkazùm a zákazùm „normální“ společnosti, žít navzdory všemu. Přesto naše společenství přežilo a dobře se začalo rozvíjet díky Kodexu a nikdy jsme si do toho nenechali mluvit od jiných. Jak kdysi Jag, jeden starý tulák s motorkou, řekl: Je úkolem každého tuláka učit ty mladé. Jak by jinak poznali rozdíl mezi motocyklistou a motorkářem…

Majíce na paměti výše uvedené Vám přinášíme úvod k základùm Kodexu. Bratři a sestry, věnujte tomuto pozornost, nebo blahoslavený je náš Kodex, naplněn ctí a věrností, které ztratily se spolu s časy rytířskými.

Motorkářská Přikázání

Nenech si nic namluvit. Buď laskavý k ženám, dětem a zvířatùm, ale nenechej ze sebe dělat pitomce. Toto je nezbytná součást toho, že jsi motorkář. Je to spojeno se ctí a úctou. Každý umí být neomalený, výbušný hulvát. Buď v klidu, stùj zpříma a a tvá slova jsou podpořena tvými činy.

Nikdy nelži, nepodváděj a nekraď. Jinými slovy, vždy říkej pravdu. Zlý chlapi s pomádou jsou motorkáři jen ve filmech, ale každý skutečný motorkář ví, že je vázán svými slovy. Tvé slovo je to jediné na světě, co je skutečně jen tvoje. Važ svá slova a buď ušlechtilý, nebo jen tak zùstaneš pravým rytířem silnic.

Pokud spatříš zlo, naprav jej sám. Pokud něco zamýšlíš (máš něco za lubem a je z toho chyba), vyřeš sám problémy z toho plynoucí tak, abys nikdy necítil potřebu někoho prásknout. Práskači jsou ty nejvíce mrzké formy života na zemi srovnatelné se zloději motorek.

Nefòukej. Absolutně nikdo nemá rád a nerespektuje lidi, kteří fòukají. Taky se to dá říci tak, že bys neměl očeròovat (pomlouvat) druhé. Anebo se taky dá říct – neřeš malichernosti. Většina nepříjemných věcí v životě se vyřeší sama, a už fòukáš nebo ne. Tak sakra, hlavu vzhùru. Ty jsi motorkář a ne nějaká sračka.

Nikdy neříkej, že by sis přál zemřít a nikdy se nevzdávej. A už je to ve rvačce, v debatě nebo při obchodu a a je situace jakkoliv špatná, motorkář se nikdy se nevzdává. A proto je taky v dnešní době vidět spoustu motorkářù se šrámy, nebo nevědí jak se vzdát některých podstatných součástí svého já a jak měnit své chování. Ve světě motorkářù, kteří jsou drsnými individualisty, přežijí jen ti silní.

Pomáhej ostatním. Když bratr nebo sestra stojí se svým porouchaným strojem na silnici, zastav se a nabídni pomoc. I pouhá morální podpora, pokud to je všechno, co mùžeš nabídnout, je lepší než nevšímavě projet dál. Pamatuj si, že život je o cestě, jízdě, ne o cíli. A když už jsi v cíli, nepomáhej jenom dalším motorkářùm, ale ukaž světu, že jsme lepší než jaká o nás obecně panuje představa. Slušnost, zdvořilost nestojí nic, ale s ní získáváš všechno.

Drž se svých plánù. Když řekneš, že něco uděláš, tak to udělej, když řekneš, že někde budeš, tak dodrž své slovo. Tomuto se říká zachovat si svou čest a také to souvisí se schopností mít a udržet si svùj názor. Je to stejné jak se zpívá v jedné písničce. Musíš za něčím jít, pro něco žít, bys ustál života vír.

Život není jen nácvik na něco. Není to jen zkouška na premiéru. TOHLE JE ŽIVOT. Tak vyjeď ven a užívej ho plnými doušky. Nemáš co ztratit, motorkáři nečekají, až nějaká párty přijde k nim. Možná si vyjedeš už jen jednou. Zítra už mùžeš skončit pod koly náruživého kuřáka, který jen na pár chvil zavřel oči za volantem svého náklaďáku…Život je přítomnost, tak a každý její okamžik stojí za to. Život není jen zkouška na něco, co teprve přijde…

Tak a teď si to zopakujeme. Jsi motorkář, moderní rytíř silnic. Chraò slabé, drž hlavu vzhùru a buď hrdý na to, kdo jsi. Co řekneš, nech platí. Drž se svých plánù. Nenechej si od nikoho mluvit do svých záležitostí. Život není jen zkouška. Tak a teď jdi na to, rozjeď se. A když budeš pochybovat, sedni na motorku a jeď. To je to co my děláme – jezdíme. A pokud chceš jezdit v havajské košili a sandálech – tak do toho. Ale když už chceš vypadat jako pitomec, tak se tak alespoò nechovej.

Tato přikázání jsou vysvětlena jen v hrubých rysech. Je tady toho mnohem víc na to, aby se člověk stal motorkářem. Nestačí si jen koupit motorku. Když si jen koupíte motorku, je z Vás motocyklista. Ale být motorkářem, to je zpùsob života – jsme pyšní na svùj život, který žijeme se spalující vášní pro jízdu a život.

Tak jeď …

Teď víš, kdo jsi ……